Meny Stäng
DSC_2333

Om gyrokopter

Gyrokopter, eller gyroplan som är det officiella namnet idag, är en ultralätt flygplanstyp med maxvikt på 560 kg. För äldre maskiner är maxvikten 450 kg. Gyrokoptern drivs fram genom luften med en pushande propeller. Rotorn är frisvängande och roterar med hjälp av fartvinden, rotorn kan liknas vid en rund vinge, kallad rotordisc.

Funktion

Vid start kopplas rotorn via en växel till motorn så att rotorn kan preroteras upp till 200 rpm – på nyare maskiner som AutoGyro Calidus upp till 300 rpm. När rotorn nått detta varvtal kopplas växeln automatiskt ur och gyrokoptern accelereras utefter marken upp till rotorn har fått tillräcklig fart för att lyfta gyrokoptern. Man kan då se att gyrokoptern flyger horisontellt på någon meters höjd tills den når ca 100 km/h vilket är hastigheten för bästa stig då den gör en snabb stigning. Vid landning kommer gyrokoptern in med hastighet 100 km/h, strax över marken dras rotorn bakåt vilket effektivt bromsar ner farten och gyrokoptern landar på bakhjulen. Genom att föra rotorn framåt sätts även noshjulet ner. 

Prestanda

Gyrokoptern kan landa på en relativt kort sträcka men kräver en längre startsträcka. Ibland säger man att det behövs en tennisplan för att landa men en lång fotbollsplan för att starta. Normal flyghastighet för en gyrokopter är 100-140 km/h, men även hastigheter 30-100 km/h går att flyga i. Rotorns gyroeffekt gör att maskinen är väldigt stabil i luften och den är inte så vindkänslig.Genom att bromsa upp farten genom luften (dra rotorn bakåt) går det att vända en gyrokopter på ”en femöring” genom att trycka på sidrodret. Det går också att göra så kallade genomsjunk genom att ställa gyrokoptern mot vinden, bromsa upp med rotorn och dra av motorvarvet. Gyrokoptern stallar aldrig utan sjunker rakt neråt. För att stiga igen tas rotorn framåt, gyrokoptern dyker framåt och bygger fart till 100 km/h, motorvarvet ökas och maskinen stiger.Vid motorbortfall fortsätter rotorn att rotera (autorotation), till skillnad mot helikoptern som behöver hålla koll på rotorvarvtalet vid samma händelse, räcker det för gyrokoptern att bara hålla 100 km/h då glidtalet är 1:4 och det krävs som sagt liten yta för att landa. 

Säkerhet

Dagens gyrokoptrar är väldigt säkra maskiner, den stora skillnaden jämfört med de tidiga gyrokoptrarna är att dagens maskiner har en rejäl stabilisator som hindrar maskinen från att tippa framåt eller bakåt i luften vi kraftiga på eller avdrag.